Archive for the "Nyilvánosság" category

Az alapítvány 2017-es tevékenysége

Egerben a szala városrész hátrányos helyzetű, roma lakosságának körében a fiatalok számára Ifjúsági Klubot működtettünk heti rendszerességgel, melynek célja a fiatalok hasznos szabadidő eltöltése illetve a szociális és iskolai kompetenciáik javítása, fejlesztése.

A felnőtt nők számára a Csak csajok programot valósítottuk meg szintén heti rendszerességgel, amelynek célja a roma nők kompetenciáinak, önbecsülésüknek, identitásuknak az erősítése, fejlesztése, illetve a női szerepek és ezekhez kapcsolódó értékek tisztázása.

A szala városrész lakosaival együttműködve 2017-ben szerveztük és részt vettünk a szalában a gyermeknapon, megünnepeltük a húsvétot, nőnapot és a Gyermekjóléti és Családsegítő központtal együttműködve mikulás ünnepséget szerveztünk, ahol 250 csomag került kiosztásra.

Az alapítvány pályaorientációs, önismereti és családi működést támogató módszertani játékokat fejlesztett, amelynek tesztelése a célcsoport körében a programokon történt meg.

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

  • Klubok, (Ifjúsági klub, Csak csajok). Programba bevont személyek száma 25 fő.
  • A húsvéti, nőnapi és gyermeknapi programokon 50 fő vett részt
  • 250 gyermek kapott mikuláscsomagot.
  • A programokban összesen 4 szakember, 15 önkéntes vett részt.
2015. évi tevékenysége az alapítványunknak

Az alapítványunk 2015-ben a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0006 „Lendületben a megye – Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért” című programban tanácsadói feladatokat valósított meg. A projekt 1 800 000 ft-ból valósult meg.

A „Lendületben a megye – Komplex emberi erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért” program keretében 120 alkalommal tartottunk csoportos foglalkozás keretében képzést. 60 alkalom a viselkedési-függőséggel, 60 alkalom a drogfüggőséggel foglalkoztak a képzések. A projekt során 24 Heves megyei szociális és oktatási intézmény 360 fő szakemberének tartottunk képzést a függőségekről.

Az alapítványunk 2015 évben az egri szala városrész szociáliscélú város-rehabilitációjának projektjében (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007) megkezdett tevékenységeket folytatta. Idén a pályázati megvalósítási időn túl, pályázati forrás nélkül.

A szala városrész hátrányos helyzetű, roma lakosságának körében a fiatalok számára Ifjúsági Klubot működtettünk heti rendszerességgel, melynek célja a fiatalok hasznos szabadidő eltöltése illetve a szociális és iskolai kompetenciáik javítása, fejlesztése. A felnőtt nők számára a Csak csajok programot valósítottuk meg kétheti rendszerességgel, amelynek célja a roma nők kompetenciáinak, önbecsülésüknek, identitásuknak az erősítése, fejlesztése, illetve a női szerepek és ezekhez kapcsolódó értékek tisztázása.

A szala városrész lakosaival együttműködve 2015-ben egyhetes nyári napközit tartottunk a gyerekeknek, szerveztük és részt vettünk a „szala takarításon”, 3 napos kortárssegítő tréninget tartottunk, mikulásünnepséget szerveztünk a szala városrészben élő hátrányos helyzetű gyermekeknek.

2014

Az alapítványunk 2014 évben az egri szala városrész szociáliscélú város-rehabilitációjának projektjében vett részt. (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007)

A projekt keretében közösségfelmérést, közösségfejlesztést végeztünk. Ennek részét képezték egy tankatalógus elkészítése (a helyi közösség erőforrásinak, illetve a szívességszolgálat alapjának feltérképezése), az aktív mag képzése (felkésztés a közösségért való tevékenykedésre), Fórumok és tematikus beszélgetések (a helyi igények feltérképezése, illetve annak felmérése, hogy a helyi közösség tagjai milyen cél érdekében aktivizálnák magukat) közösségi akciók (szala takarítás, családi nap, családi vetélkedő, virágosítás stb.) Önszerveződő körök alakításának támogatása, melynek célja, hogy a helyi közösség tagjai önmaguk szervezzenek és vezessenek klubokat, tanulóköröket.

A projekt másik eleme a kortárssegítő és mentor program. A szalai hátrányos helyzetű közösség fiataljainak felkészítése arra, hogy a kortársaiknak programokat, akciókat szervezzenek. Az integrációjuk és a közösségi befogadás erősítése érdekében ebbe a programba önkéntes főiskolások is bekapcsolódtak mentorként. A foglalkozások hetente zajlottak, ahol szociális készségfejlesztés, az eltérő szocializációs környezetben felnőtt fiatalok kapcsolatának erősítése, egymás megismerése, és a menetközben készülő közösségi házba programok tervezése zajlott.