Archive for the "Nyilvánosság" category

2014

Az alapítványunk 2014 évben az egri szala városrész szociáliscélú város-rehabilitációjának projektjében vett részt. (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007)

A projekt keretében közösségfelmérést, közösségfejlesztést végeztünk. Ennek részét képezték egy tankatalógus elkészítése (a helyi közösség erőforrásinak, illetve a szívességszolgálat alapjának feltérképezése), az aktív mag képzése (felkésztés a közösségért való tevékenykedésre), Fórumok és tematikus beszélgetések (a helyi igények feltérképezése, illetve annak felmérése, hogy a helyi közösség tagjai milyen cél érdekében aktivizálnák magukat) közösségi akciók (szala takarítás, családi nap, családi vetélkedő, virágosítás stb.) Önszerveződő körök alakításának támogatása, melynek célja, hogy a helyi közösség tagjai önmaguk szervezzenek és vezessenek klubokat, tanulóköröket.

A projekt másik eleme a kortárssegítő és mentor program. A szalai hátrányos helyzetű közösség fiataljainak felkészítése arra, hogy a kortársaiknak programokat, akciókat szervezzenek. Az integrációjuk és a közösségi befogadás erősítése érdekében ebbe a programba önkéntes főiskolások is bekapcsolódtak mentorként. A foglalkozások hetente zajlottak, ahol szociális készségfejlesztés, az eltérő szocializációs környezetben felnőtt fiatalok kapcsolatának erősítése, egymás megismerése, és a menetközben készülő közösségi házba programok tervezése zajlott.

2013

Az alapítványunk 2013-ban a TÁMOP 5.4.1-12 kiemelt projektben vállalt feladatot. A projekt célja a szociális szolgáltatások modernizációjának megtervezése, megvalósítása. A projekt időtartama 17 hónap volt, melyre 8 500 000 ft megbízási díjat kaptunk. Az alapítványunk által végzett tevékenység a kiemelt projekt során keletkezett szakmai anyagok és információk megismertetése a szociális szakma résztvevőivel, a disszemináció elősegítése illetve a help desk fórumfelületein szakmai anyagok megjelentetése, érkező kérdések megválaszolása, érdeklődések kezelése.

2012

Az alapítványunk 2012-ben szülői hatékonyság programsorozatot valósított meg. A programot támogatta az NCSSZI. A program címe: Családokért-Érted! Szülői készségfejlesztő program.

A program 800 000 ft támogatással valósult meg.

A program elemei: szülőcsoport, egyéni tanácsadás, előadássorozat