Archive for the "Szakmai anyagok" category

Önkéntesség

“Bármit megkaphatsz az életben, amit csak akarsz, ha eleget segítesz másoknak megkapni azt, amit akarnak.” (Zig Ziglar)

Mi az önkéntesség?

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. (tovább…)

Cselekvésorientált foglalkozás lehetősége az iskolában

A társadalmunkban az értékes státuszokat a tudás, képességek, rátermettség alapján lehet megszerezni. Az, hogy mi válik egy gyermekből, mit ér el az életben, abban nagyon fontos szerepe van az iskolának, melynek funkciója „elsősorban szelektív jellegű”. /Ranschburg: Szeretet, erkölcs, autonómia Integre-Projekt Kft., Bp.1993.37.o./

(tovább…)