Alapítványunkról

Alapítványunk jogállása közhasznú, így tudjuk fogadni a civilek működését támogató adó 1%-ot. Adószámunk: 18587968-1-10

Az Érted Agria Alapítvány 2005. február 22-én kezdte meg a működését. Az alapítványban tevékenykedő szakemberek már korábban is dolgoztak együtt, gyakran önkéntesen, vagy egy programon belül.

Felismertük, hogy az együttműködés, a szakterületek komplexitása eredményezhet csak hatékony munkát a céljaink megvalósításában.

Az alapítvány célja

Az alapítvány vállalja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését és más prevenciós és szociális tevékenységet. Feladatának tekinti a nevelési, oktatási tevékenységet, ismeretterjesztést, képességfejlesztést. Elősegíti a város kulturális, oktatási, sportszabadidős, ifjúsági intézményeivel, illetve ezek rendezvényeivel való kölcsönösen előnyös együttműködést. Tevékenysége közé sorolja továbbá a szakmai és egyéb rendezvények szervezését.


Az alapítvány aktuális tevékenységei

CSAK CSAJOK

A roma közösség igénye alapján jött létre az asszonyok csoportja, amely kezdetben a drogproblémák kezelésének lehetséges alternatívájaként szerveződött. Arra építettünk, hogy a nők, anyák irányítják a család belső életét, így ha ők megértik a család működését és technikákat tanulnak, akkor tudnak hatni a család tagjaira, működésére. A témákat megterveztük, de hagyjuk, hogy az asszonyok irányítsák azokat a témákat, amelyek megbeszélésre kerülnek. Fontos alapvetés, hogy a helyi közösség tagjainak van igazán tudásuk arról, hogy a saját viszonyaik, tapasztalataik, lehetőségeik, hagyományaik körébe milyen megoldások érvényesek. Így az asszonyok egymást segítik, tanítják, a vezetők/közösségfejlesztők valóban csak irányítják a folyamatot.

IFJÚSÁGI KLUB

A programelem célja, hogy növeljük roma fiatalok kezdeményező készségét, valamint erősítsük felelősségvállalásukat. Célunk továbbá, hogy a gyerekek, fiatalok személyes kompetenciáinak a fejlesztésén keresztül növeljük a lehetőségeiket a társadalmi integrációra.


Elnézést, ehhez a bejegyzéshez jelenleg nem lehet hozzászólni.