Referenciáink

2014. évi tevékenysége az alapítványnak

Komplex közösségfejlesztés és kortárssegítő képzés a szala városrészben.

A város szociális célú városrehabilitációs projektében két nagy soft projekt megvalósítását vállaltuk. A komplex közösségfejlesztés során közösségfelmérést, tankatalógust készítettünk. A helyi humánerőforrásra építve közösségi progarmokat szerveztünk.

A fiatalok közösségi életbe való aktív részvételének erősítése érdekében kortárssegítő képzést valósítottunk meg.

2013. évi tevékenysége az alapítványnak

Az NCSSZI kiemelt projektjében való részvétel.

A projekt a szociális szolgáltatások és ellátások modernizációját célozta meg. Az alapítványunk a szakmai anyagok és információk eljuttatását vállalta a szociális szakemberek felé. A szakmai anyagokhoz kapcsolódva fórumot működtetett és szakmai tanácsokat és anyagokat tett közzé internetese felületen.

2012. évi tevékenysége az alapítványnak

Családokért – Érted! szülői készségfejlesztő program

Előadások:

Kettő előadás a kamaszt nevelő család sajátosságairól, nehézségeiről, feladatairól. Gondolatébresztő a programsorozat további elemeihez.

Fórumok:

Szociális szakemberek vezetése mellett a kamasz fiatalt nevelő családok megoszthatták problémáikat, tapasztalataikat, megoldásaikat a gyermek nevelésével kapcsolatban és a családi szerepek, feladatok átalakulásával kapcsolatosan.

Egyéni beszélgetések:

Szociális szakemberek lehetőséget biztosítottak az érdeklődő szülőknek, hogy egyénileg osszák meg kérdéseiket és keressenek választ a kamaszt nevelő családok életében megjelenő változásokkal kapcsolatosan, a gyermekneveléssel kapcsolatban. (Leggyakoribb témák: iskolai teljesítés, szerhasználat, válás hatása a gyermekre, a fiatal viselkedésének értelmezése és a helyes szülői reakciók a “lázadásra”)

2011. évi tevékenysége az alapítványnak

Önkéntesség Európai Éve 2011

Információs Pont

 • Te Szedd: országos szemétszedési akció. 2011. 05.21. Az akcióban 9 önkéntes vett részt.
 • Önkéntesek napja. 2011. 06.05.
 • Önkéntesek hete 2011. 06.06-10. Az akcióban összesen 5 szervezet vett részt.
 • Drogellenes Világnap- Szent Iván éjjelén. 2011.06.24. Az akcióban 6 önkéntes és 7 szervezet vett részt.
 • „Tiszta élvezet” Drogprevenciós nap. 2011. 09.16. A programban 29 önkéntes vett részt.
 • Patakmeder takarítás 2011.09.24. Az akcióban 4 önkéntes vett részt.
 • Állatok Világnapja 2011.10.04. A programon 7 önkéntes vett részt.
 • Önkéntes toborzó az Agria Parkban 2011. 10. 05.

Fórumok

 • Önkéntes fórum: önkéntesek és önkénteseket váró szervezetek között. 2011. 11.09. A fórumon 11 szervezet és 15 önkéntes vett részt.
 • Önkéntes fórum: Fiatalok lendületben Információs Nap- Európai önkéntes Szolgálat. 2011. 11.21. A fórumon az Eurodesk partneriroda és 18 önkéntes vett részt.
 • Önkéntes fórum: diák önkormányzati tanároknak. 2011.12.06. A fórumon 13 tanár és 8 önkéntes vett részt.

Önkéntesek az Önkéntességről

 • A projekt ideje alatt összesen 4 alkalommal. 5 önkéntes és összesen 215 elért fiatal.
 • Dobó István Gimnázium 2011. 10. 19-20-21. Osztályfőnöki órákon való részvétel, összesen 170 fő számára tájékoztató.
 • Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 2011. 10.28. Diák napon való részvétel, összesen 45 programmal elért fiatal.

Középiskolások Szakmai Támogatása

 • A projekt ideje alatt összesen 10 alkalommal, 2 csoport indítása, 33 programba bevont fiatal.
 • Első csoport: 5 alkalommal 2011. 10. 24 és 11. 28 között. 18 fő.
 • Második csoport: 5 alkalommal 2011. 11.02 és 11.30 között. 15 fő.

A program ideje alatt az összesen 24 ember töltött ki önkéntes jelentkezési lapot. Ők az önkéntesek az önkéntesség program által elért fiatalok közül jelentkeztek.

Önszerveződő csoportok

 • Anime klub
 • Filmklub
 • Irodalmi klub

2010 évi tevékenysége az alapítványnak

 • Tisztán önmagadért, drogprevenciós program.
 • Klubfoglalkozások a fiatalok számára. Téma centrikus beszélgetéssorozat, amelynek közösségformáló, közösségmegtartó és önismereti hozama is volt.
 • Fórumok a fiatal korosztály számára az ellátó intézmények együttműködésével. A prevenciót és kezelést szolgáló intézmények szakembereivel beszélgethettek a fiatalok.
 • Kortárssegítő képzés. A fiatalok meglévő képességeikre, szociális készségeikre építve olyan ismeretanyagot adtunk át, amellyel a hasonló korú társaik életszemléletét pozitív irányba tudják befolyásolni, megküzdő képességüket erősítik.
 • Egészségtudatos-életmódra felhívó akciók szervezése kortársak bevonásával.

2009 évi tevékenysége az alapítványnak

 • 2009 január – június: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal és az Igazságügyi Hivatallal közös program ” A pártfogoltak részsére kidolgozott, pártfogó felügyelők által tartandó szociális készségfejlesztés komplex tréningprogram”
 • A szociális készségfejlesztés tréning kidolgozása pártfogolt fiatalok részére
 • Képzési anyag kidolgozása a pártfogó felügyelők részére
 • Módszertani anyagok kidolgozása
  • Pártfogoltak részére kidolgozott szociális készségfejlesztő program módszertani anyaga
  • Szociális készségfejlesztő program tréneri kézikönyve
  • Tájékoztató a szociális készségfejlesztő csoportok működéséről.
 • Képzés tartása pártfogó felügyelők részére (30 fő kiképzett pártfogó felügyelő)
 • Pilot pártfogás alatt álló fiatalokkal  (30 órás szociális készségfejlesztő csoportfoglalkozás 9 fő fiatalkorú számára)
 • A pilotról módszertani DVD anyag elkészítése
 • Konferencia szervezése, és megvalósítása Fk. bírók és pártfogó felügyelők számára a szociális készségfejlesztő csoportokról
 • 2009. januártól: Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által megnyert TÁMOP-5.2.5./08/1-2008-0009 Szín-Tér Iskolán kívüli drogprevenciós és szabadidős programok kialakítása és működtetése Egerben program szakmai megvalósítása
 • Szabadidős programok (túra, futóverseny, játék tanárok nélkül, drogellenes nap)
 • Csoportfoglalkozások (önismereti csoport ,10 fő programba bevont fiatal, dráma csoport, 18 fő programba bevont fiatal)
 • Film klub, teaház (közösségalakítás, értéktisztázás, beszélgetés 38 fő programba bevont fiatal)
 • Kreatív foglalkozások (szabadidős alternatíva, közösségalakítás, 20 fő programba bevont fiatal)
 • Kortársak felkészítő szemináriuma (60 fő képzett kortárssegítő)
 • “Szín-Tér” közösségi tér működtetése( információ, tanácsadás, közösségépítés 63 fő programba bevont fiatal)
 • Prevenciós módszertani füzet elkészítése
 • DÍJ prevenciós interaktív számítógépes játék elkészítése

2008 évi tevékenysége az alapítványnak

 • Nyári napközi – 2008 augusztus, amelynek  célcsoportja a hátrányos helyzetű és roma fiatalok
 • Komplex megőrző és ártalomcsökkentő program sorozat – célcsoportja a hátrányos helyzetű és roma fiatalok
 • Kirándulások
 • Szociális segítés, konzultáció
 • Csoportfoglalkozások
 • Játékos szabadidős foglalkozások
 • Szakmai anyagok elkészítése – módszertani és az alapítvány tevékenységét ismertető anyagok
 • Önkénteseket szerveztünk, képeztünk és vontunk be az alapítvány munkájába. Az Eszterházy Károly Főiskola szociálpedagógus hallgatói köréből vontuk be az önkénteseket. (12fő)
 • Pályázati és kapcsolatépítési tevékenységek – a következő év feladatainak előkészítése
 • Az alapítványunk a helyi KEF városi szintű hagyományos rendezvényének szervezésében, lebonyolításában vett részt. Az alapítvány a városi szintű rendezvényen a Diáktanácsadó Irodával együttműködve prevenciós programmal is részt vett.

2007 évi tevékenysége az alapítványnak:

 • Nyári napköziben, amely 2007. augusztus 13 – 17. között valósult meg, a hátrányos helyzetű gyermekek napközbeni felügyeletét oldottuk meg és hasznos programokat biztosítottunk az időre, amikor szüleik dolgoztak, vagy éppen állást kerestek. (résztvevők száma 16 fő gyermek)
 • Szocializációs és prevenciós csoportfoglalkozások, a gyermekek részére, heti rendszerességgel másfél óra időtartamban, én-erősítés, tanulási motiváció, egészséges-életmódra nevelés céllal. (10 fő)
 • Szabadidős programok szervezése havi rendszerességgel, egy alkalommal, változó helyszíneken került lebonyolításra. A családi napok keretében, igyekeztünk olyan feladatokat és csoportos játékokat megvalósítani, ahol a szülők és gyermekeik közösen egymást erősítve vettek részt. Az együtt töltött idő hozzásegítette a családokat az eredményesebb kommunikációhoz, és más családokkal történő kapcsolat kialakításához. (résztvevők 8-10 család)
 • Kortárssegítő képzést valósítunk meg. A EKF Diáktanácsadó Iroda tagjai bevonásával olyan képzést valósítottunk meg, amely során a kortárs segítők képesekké válnak közösségek megszervezésére, szükségletekhez igazodó prevenciós és mentálhigiénés programok megvalósítására. Ezeket, az ismereteket a tevékenységükbe be is építették. (10 fő)
 • Megkereső szolgáltatást valósítottunk meg a Diáktanácsadó Iroda kiképzett tagjai bevonásával a közép és felsőoktatásban résztvevő fiatalok kedvelt szórakozóhelyén. (igénybe vevő kb. 150 fő)
 • Önkénteseket szerveztünk, képeztünk és vontunk be az alapítvány munkájába. Az Eszterházy Károly Főiskola szociálpedagógus hallgatói köréből vontuk be az önkénteseket. (12fő)
 • Az alapítványunk a helyi KEF városi szintű hagyományos rendezvényének szervezésében, lebonyolításában vett részt. Az alapítvány a városi szintű rendezvényen a Diáktanácsadó Irodával együttműködve prevenciós programmal is részt vett.

Elnézést, ehhez a bejegyzéshez jelenleg nem lehet hozzászólni.