portfólió

2007. Kortárssegítés, prevenciós programok

A családok és hátrányos helyzetű gyerek számára biztosítottunk olyan lehetőségeket, amelyek megerősítik őket azokban a kompetenciáikban, amelyek sikeressé teszik őket a különböző szerepeikben.

2007-ben 1 400 000 ft-ot pályáztunk és nyertünk illetve közhasznú tevékenységből 439 000 ft bevételre tettünk szert. A bevételeinket prevenciós programok megvalósítására, önkéntes segítők kiképzésére, és a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal együttműködve a városi drogstratégia elemeinek megvalósítására fordítottuk. A program elemei:

–          Nyári napköziben hátrányos helyzetű gyerekek számára.  (résztvevők száma 16 fő gyermek)

–          Szocializációs és prevenciós csoportfoglalkozások, a gyermekek részére, heti rendszerességgel másfél óra időtartamban, én-erősítés, tanulási motiváció, egészséges-életmódra nevelés céllal. (10 fő)

–          Szabadidős programok szervezése havi rendszerességgel. A családi napok keretében, olyan feladatokat és csoportos játékokat valósítottunk meg, ahol a szülők és gyermekeik közösen egymást erősítve vettek részt. Az együtt töltött idő hozzásegítette a családokat az eredményesebb kommunikációhoz, és más családokkal történő kapcsolatok sikeres kialakításához. (résztvevők 8-10 család)

–          Kortárssegítő képzés. Az EKF Diáktanácsadó Iroda tagjai bevonásával olyan képzést valósítottunk meg, amely során a kortárs segítők képesekké váltak közösségek megszervezésére, szükségletekhez igazodó prevenciós és mentálhigiénés programok megvalósítására. (10 fő)

–          Megkereső szolgáltatást valósítottunk meg a Diáktanácsadó Iroda kiképzett tagjai bevonásával a közép és felsőoktatásban résztvevő fiatalok kedvelt szórakozóhelyén. (igénybe vevő kb. 150 fő)

–          Önkénteseket szerveztünk, képeztünk és vontunk be az alapítvány munkájába (12fő)

–          Az alapítványunk a helyi KEF városi szintű hagyományos rendezvényének szervezésében, lebonyolításában vett részt. Az alapítvány a városi szintű rendezvényen a Diáktanácsadó Irodával együttműködve prevenciós programmal is részt vett.

Similar Posts