játékok

Érdeklődés és Képesség táblajáték

A Képesség és Érdeklődés táblajáték pályaorientációs eszköz. A táblajáték a pályaorientáció öndefiníciós eleméhez köthető. Játékosan mutatja meg, hogy a milyen tevékenységeket végzünk könnyen és szívesen.

A játék, tulajdonképpen két játék egyben, mert egy dobozban megtalálható, és a mágnes tábla egyik oldalán a képességek, másik oldalán az érdeklődések helyét találjuk.

Képesség táblajáték:

A mágneskártyák állításai, tevékenységekhez és nem tantárgyakhoz kötődnek, így segít felhasználónak a pályaorientációs szempontok megértésében.

Bemutatja, hogy a képesség, nem az iskolai tantárgyi teljesítményben érhető tetten és a képesség nem a „van-nincs” dimenzióban mérhető, hanem inkább arányokban.

Hogyan használjuk?

 A Képesség táblajáték játszható egyedül, vagy 3-4 fős kiscsoportban.

 • Adjuk a Képesség táblát és a mágneskártyákat a tanulóknak/fiataloknak. Kérjük meg a résztvevőt/résztvevőket, hogy olvassák el a mágneskártyán lévő állításokat, és ha úgy gondolja/gondolják, hogy az számukra könnyen megy, nem okoz nehézséget, akkor rakják a megfelelő képesség alá. Amennyiben nehézséget jelent számukra, nem megy könnyen az adott tevékenység, akkor azt tegyék a tábla mellé, ne ragasszák fel. A képességek beazonosítását a kártya és a táblán szereplő képesség azonos színe segíti.
 • Amikor a 25 tevékenység értékelésével végeztek, akkor a táblán elhelyezett mágneskártyák diagramszerűen mutatják a résztvevők képességrangsorát.
 • Amennyiben kiscsoportban játszanak a Képesség táblajátékkal, akkor a játékos maga is dönt arról, hogy számára könnyű-e az adott tevékenység, és a többiek is elmondják véleményüket a játékosról a képesség kapcsán. Hívjuk fel a figyelmet, hogy a visszajelzéseket valamilyen konkrét szituációhoz kössék, amelyben az adott képességet használnia kellett a játékosnak.

Akkor van vége a játéknak, ha a csoport minden tagja sorra került.

 • Megbeszélés:
 • A résztvevők hogyan értékelik a játék eredményét?
 • Olyan eredménye lett a játéknak, amilyet várt, vagy hozott valamilyen újdonságot a résztvevők számára?
 • Tudnak további olyan szituációkat felidézni, ahol a legerősebb képességeiket sikeresen használták?
 • Hogyan viszonyul a játék eredménye az iskolai teljesítésükhöz?
 • Milyen pályákhoz tudják kötni?

 Hol használhatjuk?

Használható a pályaorientációs folyamatban olyan korosztálynál, ahol a realitásorientáció már fontos, vagy amikor az érdeklődés területeit már feldolgoztuk.

A Képesség táblajáték használható nyílt terekben, ahol rövid interakciókra nyílik csak lehetőség, osztályfőnöki órán, egyéni és csoportos tanácsadás során.

Ajánlott életkor: 10 – 16 év között

Az Érdeklődés táblajáték egy pályaorientációs eszköz. A táblajáték a pályaorientáció öndefiníciós eleméhez köthető. Játékosan mutatja meg, hogy a felhasználó milyen tevékenységeket végez szívesen.

 

Érdeklődés táblajáték:

A mágneskártyák állításai, tevékenységekhez és nem tantárgyakhoz kötődnek, így segít a résztvevőknek a pályaorientációs szempontok megértésében.

Bemutatja, hogy az érdeklődés, nemcsak az iskolai tantárgyakhoz köthetők, sokféle érdeklődési terület lehet jellemzőnk és akad olyan terület is, ami teljesen kiesik a kedveltségi körből.

Hogyan használjuk?

 • Az Érdeklődés táblajáték játszható egyedül, vagy 3-4 fős kiscsoportban.
 • Adjuk az Érdeklődés táblát és a mágneskártyákat a tanulóknak/fiataloknak. Kérjük meg a résztvevőt/résztvevőket, hogy olvassák el a mágneskártyán lévő állításokat, és döntsék el, hogy mennyire fontos számukra az érdeklődési terület, vagy mennyire szívesen tevékenykedne az adott területen. Rakják az érdeklődés kártyát a megfelelő mezőbe (nagyon szívesen teszem / szívesen teszem/kevéssé szívesen teszem/ egyáltalán nem szívesen teszem).
 • Amikor a 17 tevékenység értékelésével végeztek, akkor a táblán elhelyezett mágneskártyák megmutatják résztvevő érdeklődés-struktúráját.
 • Amennyiben kiscsoportban játszanak az Érdeklődés táblajátékkal, akkor a játékos maga is dönt arról, hogy szívesen végzi-e az adott tevékenység, és a többiek is elmondják véleményüket a játékosról az érdeklődés kapcsán. Hívjuk fel a figyelmet, hogy a visszajelzéseket valamilyen konkrét szituációhoz kössék, amelyben az adott érdeklődése megmutatkozott a játékosnak.

Akkor van vége a játéknak, ha a csoport minden tagja sorra került.

Megbeszélés:

 • A résztvevők hogyan értékelik a játék eredményét?
 • Olyan eredménye lett a játéknak, amilyet várt, vagy hozott valamilyen újdonságot a résztvevők számára?
 • Tudnak további olyan szituációkat felidézni, ahol az érdeklődési területeik megmutatkoztak?
 • Hogyan viszonyul a játék eredménye az iskolai tantárgyakhoz?
 • Milyen pályákat tud az érdeklődési területekhez kapcsolni?

Hol használhatjuk?

Használható a pályaorientációs folyamatban olyan korosztálynál, ahol a realitásorientáció még nem fontos, vagy az öndefiníció támogatásában. Az érdeklődés a folyamat elején releváns öndefiníciós elem.

Az Érdeklődés táblajáték használható nyílt terekben, ahol rövid interakciókra nyílik csak lehetőség, osztályfőnöki órán, egyéni és csoportos tanácsadás során.

Ajánlott életkor: 10 – 16 év között.

Similar Posts