szolgáltatások

Képesség és készségfejlesztés

Az egész életünket különböző csoportokban valósítjuk meg, ezek egy-egy erőteret jelentenek. A bennük való eligazodás, referencia-pont keresés, alkalmazkodás és önérvényesítés, mind szociális tanulás eredménye. A képesség és készségfejlesztés célja, hogy a fiatalok olyan tapasztalatokra, ismeretekre tegyenek szert, amelyeket eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív kortárshatásoknak vannak kitéve. A foglalkozások arra irányulnak, hogy a fiatalok felismerjék erősségeiket, képességeiket, lehetőségeiket, amelyekre építve pozitív célokat tudnak meghatározni, illetve felismerjék az erőforrásaikat, megtapasztalják kompetenciáikat, felelősségüket. Lehetőséget adunk, hogy a fiatalok döntéshelyeteken keresztül, szituációkban megtapasztalják a döntéseik következményeit, a helyzetekben megjelenő érzelmeket, és a cselekedeteiket irányító értékeket. Azokban a szituációkban, ahol konfliktus, kortársnyomás, kortárs és felnőtt kapcsolatok alakulnak, kipróbálhatóak viselkedési alternatívák, megélhető ezek következménye, és a fiatal dönthet, hogyan cselekszik, milyen viselkedési minta eredményes számára. A fiatal megtapasztalja, hogy az élet különböző területein, különböző szerepekben milyen erősségeire építhet, feltérképezheti a társadalmi hasznosságának, a közösséghez tartozásának lehetőségeit. Ezek alapján tervezheti meg további céljait. Témák: Szociális készségek fejlesztése Konfliktuskezelési eljárások Diákszervezetek, egyéb szervezetek támogatása (szervezetfejlesztés, projektre való felkészítés) Értékfeltárás

Similar Posts