játékok

NEXUS Életszerepek kártya

NEXUS ÉLETSZEREPEK KÁRTYAJÁTÉK A Nexus – Életszerepek kártya  Projekciós, asszociációs, történetmesélős kártyajáték A kártyajáték képei az egyéni és családi életciklusokhoz kapcsolódó szerepeket és viszonyokat ábrázolják. Használható életúttervezéshez, értékek tisztázásához, a családtervezés tudatosabb végiggondolása céljából, a családi rendszer, családi szerepek megértésére, illetve a családi szerepek és a más életszerepeink (dolgozó, tanuló, szabadidőt végző, közösségi, nyugdíjas, stb.) összehangolásának megbeszélésére. Színesebbé teszi az egyéni, vagy csoportos munkát, segíti a különböző helyzetek, érzelmek, viszonyok verbalizálását, vagy új perspektívát kínál egy beragadt nézőpont helyett. A kártyajáték 71 lapot tartalmaz. A kártyák témái:
  1. Családi szerepek – a családi életciklusokat, és az ezekhez kapcsolódó családi szerepeket ábrázoló képek;
  2. Életszerepek – az egyén életpályájának szerepeit bemutató képek (gyermek, tanuló, munkavállaló, háztartásfenntartó, házastárs, szülő, nyugdíjas);
  3. Viszonyok, érzelmek – a családi és életszerepek találkozási pontjain felmerülő viszonyokat, a kapcsolatokban jelentkező érzelmeket, az egyénben zajló emóciókat bemutató képek;
A Nexus – Életszerepek kártya, mint módszertani eszköz Egyéni munka – A kártya használható egyéni esetmunka/terápia során a kliens aktuális érzelmeinek feltárására, a jelenlegi élethelyzetének, a szerepei egyensúlyának tisztázására, az érzelmei azonosítására. Családokkal való munka – A kártya alkalmas a családi életciklusváltásnál, a családi krízisek esetében, a családi rendszer újrastrukturálásának támogatására. Jól használható a társadalmilag nem körbe rajzolt családi szerepek tisztázására pl. mozaik családok, örökbefogadó családok vagy azonos nemű élettársak esetében. Csoportmunka – A kártyajáték használható csoportokkal végzett munka során értéktisztázásra, az aktuális családi -, vagy életszerepek tisztázására, a viszonyok értelmezésére, konfliktusok rendezésére, nézőpontváltásra stb. Szupervíziós csoport: A kártya használható szociális szakemberek, pszichológusok szupervíziós csoportjaiban a munkát gátló saját feldolgozatlanságok feltárására, a nézetek, attitűdök tisztázására, nézőpontváltásra, megoldások katalizálására. Life coaching – A kártyajáték hasznos eszköze azoknak a szakembereknek, akiknek a kliensei az életszerepeikben keresnek egyensúlyt, valamelyik életterületükön váltanának. A Nexus – életszerepek kártya lehetséges célcsoportjai Nehéz kimondani – A kártya alkalmas olyan kliensek, vagy csoportok számára, akik nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen tárják fel, vagy fogalmazzák meg az elakadásokat, akik számára problémát jelent felismerni az adott élethelyzetben rejlő lehetőségeket, vagy problémákat. (pl. alacsony szocio-kulturális hátterű emberek, a saját családi mintázatból „ki nem látó” emberek, akik egyszerűen nincsenek hozzászokva, hogy beszéljenek önmagukról stb.) Nehéz tudatosítani – A kártya alkalmas arra, hogy olyan egyénekkel vagy csoportokkal dolgozzunk, akik nehezen ismerik fel az őket körülvevő környezet rájuk való hatását, vagy saját reakcióik következményeit. Segít abban, hogy a természetesnek tűnő viselkedési minták, a megszokott reakciók, igaznak tűnő gondolatok, sztereotip szerepelképzelések új szempontból kerüljenek tisztázásra, tudatosodjanak. Nehéz az érzelmek felismerése, kifejezése – A kártya alkalmas arra, hogy olyan klienseknél, csoportoknál alkalmazzuk, akik számára nehéz az érzelmek felismerése, kimondása, az én-integritást segíti az érzelmek elfedése, nincs szavuk az érzelmekre. Alkalmas középiskolások, mélyszegénységben élő fiatalok, felnőttek, normál társadalmi helyzetben élő fiatalok és felnőttek, normatív krízisben, vagy akcidentális krízisben lévő fiatalok, felnőttek, szociális szakemberek számára.   A Nexus – életszerepek kártya használata Egy lap – a kártya használható aktuális érzelmek, élethelyzetek „sűrített” kifejezésére pl. egy ülés kezdetén, vagy a téma fókuszálása érdekében. Ebben az esetben egy kártyát választ a kliens. Több lap – A kártya használható arra, hogy a kliens, vagy csoport egy projektált történet alapján vonatkoztassa önmagára a helyzetet. A történetben „harmadik személy” érzelmeit, helyzetét kell megfogalmazni, amit utána önmagára érvényesként már csak át kell fogalmazni. Ebben az esetben 3-5 lapot érdemes kirakni, amiből a kliens vagy csoport egy történetet rak össze. Kiválogatott lapok – A kártya használható fókuszáltan valamilyen céllal. Ebben az esetben érdemes leválogatni a célnak megfelelően a lapokat. A Nexus – életszerepek kártya az iskolában A kártya használható középiskolában pl. osztályfőnöki, vagy etika órán. A kártyák segítségével lehet élethelyzetekről, érzelmekről, értékekről beszélgetni. Az osztályt 3-5 fős csoportokra osztjuk. A kiscsoport tagjai húznak 4-4 kártyát és egy történetet alkotnak a kártyákból. A történet szereplőinek szerintük helyes, vagy elvárt feladatát, viselkedését kell megvitatniuk a többi csoporttaggal, majd a kiscsoportok gondolatait megvitatják az egész osztállyal. A kitalált történetek bemutatása után megbeszélik a résztvevők, hogy ismerős-e az a saját életükből. Elmondhatják, hogy náluk hogyan zajlott, mit tanultak belőle; hogyan látják, mi a saját felelősségük, kompetenciájuk, lehetséges beavatkozási lehetőségük az adott szituációban. A Nexus életszerepek kártya, mint társasjáték A Nexus – Életszerepek kártya játszható családi vagy baráti összejöveteleken, nyaraláskor, osztálykiránduláson, házibuliban. Bárhol játszható, ahol van kedvünk komoly, vicces, megható, izgalmas, tanulságos történeteket kitalálni, megosztani és meghallgatni. A Nexus – Életszerepek kártya a baráti társaságok, kamaszok, fiatalok, felnőttek történetmesélős játéka is. Ha kifogytunk a sztorizgatásból, jöhet a Nexus – Életszerepek kártya, és a közössé tett történetek. Játékszabály:
  1. Minden játékos húz 4-4 kártyát.
  2. Mindenki egy történetet alkot a kártyákból. Ha egy kártyát sehogyan sem tud a játékos beilleszteni a sorba, akkor egyet dobhat és húzhat helyette újat. Minden körben csak egyet lehet cserélni.
  3. A mesélő játékos a 4 kártya története után elmondja, hogy vele történt-e hasonló, és megszólítja az egyik játékostársát, hogy ő is mondja el a saját hasonló történetét.
  4. A mesélő játékos 1 pontot kap a 4 kártya története után, 1 pontot kap a saját története után és 1 pontot kap, ha a játékostársától is kapott egy történetet. Így egy körben 3 pontot lehet gyűjteni.
  5. Az nyer, akinek leghamarabb kigyűlt 15 pontja.
  6. Az óramutató járásával megegyezően, sorra mutatják be a játékosok a történetüket.
  7. Ha egy játékos semmihez sem tudja kötni a saját életéből a kitalált történetet, vagy nem sikerül a játékostársát rávenni, hogy felidézzen történetet, akkor nem szerez plusz pontokat.

Similar Posts