szolgáltatások

Pályaorientációs tanácsadás

A pályaorientáció nem egyszerűen csak pálya- vagy iskolaválasztás, hanem a jövőnk tervezése. Ennek a tervezési folyamatnak persze vannak jelentős döntési pontjai, amikor a továbbtanulásról, vagy a munka világába való belépésről kell döntést hoznunk. Jellemzően nyolcadikban, érettségi után, vagy diplomaszerzés után kezdünk rajta gondolkodni. Pedig nem akkor kell! A jövőnk, továbbtanulásunk, vagy munkavállalásunk kapcsán akkor tudunk jó döntéseket hozni, ha tudjuk, hogy mit csinálunk szívesen, miben vagyunk ügyesek, és ha ismerjük azokat az iskolákat, szakokat, pályákat, ahol az ilyen tudásokat megtudjuk szerezni, vagy ahol ilyen tevékenységeket végezhetünk. A sikeres döntés további feltétele, hogy figyelembe vesszük a többi életszerepünk helyét is a döntés során. Hiszen az életünk több, mint munka és tanulás. A pályaorientációs foglalkozások abban segítenek, hogy ne az iskolai jegyek, vagy kényszerpályák határozzák meg a továbbtanulást, munkavállalást, hanem az egyéni preferenciák, érdeklődési körök, és képességek alapján történjen a választás. Szerencsés, ha nem az utolsó pillanatra halasztjuk a döntést. Legkésőbb hetedik osztályban, később tizenegyedikben már el kell kezdeni a gondolkodást a pályaelképzelésekről.

Similar Posts