portfólió

2014. Szociális városrehabilitáció

Az alapítványunk alapvető célja az esélyegyenlőség növelése. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a hátrányos helyzetű csoportokat ne a defektusaikon, hanem az erőforrásaikon keresztül nézzük. Az esélyegyenlőség nevében mi nem segítettünk az Eger szegregált városrészében mélyszegénységben élő embereken, hanem együttműködtünk velük a környezetük megszépítése, a közösségük megerősítése, az életük megkönnyítése, az önbecsülésük megerősítése érdekében. Mi legalább annyit tanultunk és nyertünk ebből az együttműködésből, mint ők.

Az alapítványunk 2014 évben az egri szala városrész szociáliscélú város-rehabilitációjának projektjében vett részt. (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007) A projektelemekre összesen 17. 950 000 ft-ot nyertünk.

A projekt keretében közösségfelmérést, közösségfejlesztést végeztünk. Ennek részét képezték egy tankatalógus elkészítése (a helyi közösség erőforrásinak, illetve a szívességszolgálat alapjának feltérképezése), az aktív mag képzése (felkésztés a közösségért való tevékenykedésre), Fórumok és tematikus beszélgetések (a helyi igények feltérképezése, illetve annak felmérése, hogy a helyi közösség tagjai milyen cél érdekében aktivizálnák magukat) közösségi akciók (szala takarítás, családi nap, családi vetélkedő, virágosítás stb.) Önszerveződő körök alakításának támogatása, melynek célja, hogy a helyi közösség tagjai önmaguk szervezzenek és vezessenek klubokat, tanulóköröket.

A projekt másik eleme a kortárssegítő és mentor program. A szalai hátrányos helyzetű közösség fiataljainak felkészítése arra, hogy a kortársaiknak programokat, akciókat szervezzenek. Az integrációjuk és a közösségi befogadás erősítése érdekében ebbe a programba önkéntes főiskolások is bekapcsolódtak mentorként. A foglalkozások hetente zajlottak, ahol szociális készségfejlesztés, az eltérő szocializációs környezetben felnőtt fiatalok kapcsolatának erősítése, egymás megismerése, és a menetközben készülő közösségi házba programok tervezése zajlott.

Similar Posts