Szolgáltatások

Biztosak vagyunk abban, hogy az együttműködés az alapja a sikernek. Minden szervezetnek vannak céljai, amelyek megvalósulása a közös terveken, közös gondolkodáson és közös cselekvésen is múlik.

A pályaorientáció nem egyszerűen csak pálya- vagy iskolaválasztás, hanem a jövőnk tervezése. Ennek a tervezési folyamatnak persze vannak jelentős döntési pontjai, amikor a továbbtanulásról, vagy a munka világába való belépésről kell döntést hoznunk. Jellemzően nyolcadikban, érettségi után, vagy diplomaszerzés után kezdünk rajta gondolkodni. Pedig nem akkor kell!

Az egész életünket különböző csoportokban valósítjuk meg, ezek egy-egy erőteret jelentenek. A bennük való eligazodás, referencia-pont keresés, alkalmazkodás és önérvényesítés, mind szociális tanulás eredménye. A képesség és készségfejlesztés célja, hogy a fiatalok olyan tapasztalatokra, ismeretekre tegyenek szert, amelyeket eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív kortárshatásoknak vannak kitéve.

Az alapítványunk játékokat, módszertani eszközöket fejleszt. Ezek a fejlesztések mindig valamilyen elméleti háttérre épülnek, ezért nem csak játékok, hanem használhatóak valamilyen fejlesztő …